Reddingsvesten

REGELGEVING REDDINGSVESTEN

ES-TRINArtikel 13.08, lid 2-3 - Reddingsboeien en reddingsvesten


2. Aan boord van vaartuigen moet zich voor ieder zich regelmatig aan boord bevindend persoon een voor hem persoonlijk geschikt, automatisch opblaasbaar zwemvest, dat voldoet
- aan de Europese normen EN ISO 12402-2 : 2006, EN ISO 12402-3 : 2006, EN ISO 12402-4 : 2006, of
- aan het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Solas 1974), Hoofdstuk III, Regel 7.2, en aan de internationale code betreffende de reddingsmiddelen (LSA), paragraaf 2.2, onder handbereik bevinden.

Voor kinderen zijn ook harde zwemvesten, die aan deze normen voldoen, toegelaten.

3. Zwemvesten moeten zijn getest overeenkomstig de indicaties van de fabrikant.

Binnen Schepen Besluit uitrustingArtikel 7.05, lid 3-4 - Reddingboeien en reddingvesten


3. Op een schip moet voor iedere persoon die zich regelmatig aan boord bevindt, een reddingvest onder handbereik aanwezig zijn.

4. Reddingvesten moeten met betrekking tot draagvermogen, materiaal en kleur aan de regelen voor reddingboeien voldoen. Zij moeten van een door de inspecteur-generaal goedgekeurd type zijn. Opblaasbare reddingvesten moeten automatisch en bovendien zowel door handbediening als ook met de mond kunnen worden opgeblazen.

BPRArtikel 1.08 - Gebruik van reddingsvesten


1. De bemanningsleden en de andere personen aan boord van een schip bestemd voor bedrijfsmatig vervoer moeten reddingsvesten dragen overeenkomstig artikel 13.08, tweede lid, van ES-TRIN.
a.bij het van of aan boord gaan, voor zover er gevaar voor in het water vallen bestaat,
b.bij het verblijven in de bijboot,
c.bij werkzaamheden buiten boord, dan wel
d.bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het gangboord, indien verschansingen van ten minste 90 cm hoogte niet aanwezig zijn of relingen niet doorlopend zijn geplaatst.

2. Werkzaamheden buiten boord mogen uitsluitend bij stilliggende schepen worden uitgevoerd en uitsluitend indien van de overige scheepvaart geen gevaar te verwachten valt.


100N REDDINGSVEST (ISO 12402-4)

Voor gebruikers op het binnenwater en op beschutte wateren.
Beperkt veilig bij bewusteloosheid (kleding afhankelijk).

150N REDDINGSVEST (ISO 12402-3)

Voor gebruik op alle binnenwateren, open water of kustwater
Beperkt veilig bij gebruik van (zware en/of) waterdichte kleding.

275N REDDINGSVEST (ISO 12402-2)

Voor gebruikers op volle zee met extreem zware omstandigheden.
In nagenoeg alle gevallen veilig bij bewusteloosheid, ook met zware en/of waterdichte kleding.

REDDINGSVEST ZEEVAART (SOLAS - MED 96/98/EC)

Minimaal volgens de normen van SOLAS.
Blokvest 175N drijfvermogen.
Automatisch opblaasbaar reddingsvest 150N - 275N drijfvermogen uitgevoerd met een geheel dubbel systeem, 1 drijflichaam met 2 kamers, 2 CO2 patronen en 2 mechanismes.
Deze vesten zijn geschikt voor gebruikers op volle zee bij extreem zware omstandigheden.
Gebruik is bij bewusteloosheid, ook met zware kleding, in nagenoeg alle gevallen veilig.

Lees meer...

 
Fluit reddingsvest + koordje
Reddingsvestlicht daniamant w3
Besto solas 2010
Besto gulf 100n
Besto econ 100n
Besto special 100n
Besto, losse beenband
Reddingsvest, fleecekraag
Marinepool automatic, sport 220n
Marinepool automatic, seapro solas 220n
Besto automatic, kindervest 100n
Besto automatic, binnenvaart 165n
Besto automatic, pro 165n
Besto automatic, pro 180n
Besto automatic, binnenvaart 300n
Besto automatic, offshore 300n
Welder hoes voor fire retardent 150 + 275n
Besto automatic, harbour (antistatisch / fire retardent) 300n
Besto automatic, twin chamber solas 300n
Besto automatic, fall arrest solas 300n
Besto automatic, fisherman solas 300n
 
-- geen items om te tonen in deze groep --