Reddingsartikel, blusser, bord en sticker

SOLAS beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen en staat voor beveiliging van mensenlevens op zee. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) is een internationaal verdrag dat tot stand kwam in 1914. De aanleiding hiervoor was de ramp met de Titanic in 1912.

In 1948 hebben de deelnemende lidstaten van de Verenigde Naties besloten om een organisatie op te richten die gespecialiseerd is in veiligheid op zee, Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO). Sinds 1954 valt SOLAS onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Het toezicht op de naleving van SOLAS ligt bij IMO, hoewel dit steeds meer wordt uitbesteed aan classificatiebureaus.


De Marine Equipment Directive 96/98/EC (MED 96/98/EC)
zijn de door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde eisen voor de beroepsvaart. Deze eisen gelden voor alle nieuwe schepen en voor alle bestaande schepen die nog niet zijn uitgerust met goedgekeurde apparatuur.

De MED 96/98/EC is van toepassing op de volgende onderdelen van de scheepsuitrusting:

• reddingsmiddelen;
• preventie zeevervuiling;
• brandbeveiliging;
• navigatieapparatuur;
• radio-communicatie-apparatuur.

De MED 96/98/EC heeft betrekking op de EU eisen voor transport en internationale maritieme conventies (IMO, SOLAS) en internationale normen (IEC, ISO). Apparatuur die is goedgekeurd is voorzien van het merk van conformiteit, een stuurwiel.


ES-TRIN

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt sinds 2015 door het Comité CESNI regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd. In deze standaard staan uniforme technische voorschriften die tot doel hebben de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. De standaard is beschikbaar in vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands). De voorschriften, die vroeger vervat waren in de Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR), zijn nu in geharmoniseerde vorm ondergebracht in ES-TRIN. Deze standaard bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen. Voor bepaalde categorieën schepen, zoals passagiersschepen en containerschepen, zijn er specifieke bepalingen. De standaard legt ook het model vast van het binnenschipcertificaat. Om de toepassing van de technische standaard te vergemakkelijken bevat de standaard bovendien een hoofdstuk met instructies.

In het regelgevingskader van de EU en de CCR wordt verwezen naar ES-TRIN (respectievelijk in Richtlijn (EU) 2016/1629 en in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn). De Donaucommissie heeft in 2017 besloten in haar internationale aanbevelingen het gebruik van de standaard aan te raden. De Internationale Commissie voor het Sava-bekken is eveneens voornemens om in haar wettelijk kader een verwijzing naar de standaard op te nemen. Kortom, ES-TRIN vormt nu de kern en basis voor de technische voorschriften voor binnenschepen in Europa. Alle inspanningen die nodig waren om dit tot stand te brengen, hebben bijgedragen aan een betere governance op Europees vlak.

Lees meer...

 
Reddingsboeien
Reddingsboeien toebehoren
Reddingsvlot
Drijfhulpmiddelen
Reddingsvesten
Reddingsvesten, reservesets
Overlevingspak
Reddingskleding
Blusmiddelen
Es-trin artikelen
Borden en stickers
Reglementen
 
-- geen items om te tonen in deze groep --