nieuws baken

KERSTSLUITING

Ook dit jaar zijn wij tussen Kerst en Oud & Nieuw geheel gesloten.

Bestellingen kunnen wij op vrijdag 21 december tot uiterlijk 15.00 uur verwerken. 2 januari zijn wij weer volledig beschikbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
Lees verder

VACATURE VERKOOPMEDEWERKER BINNENDIENST (40 UUR PER WEEK)


Lees verder

CATALOGUS 2018

Lees verder

Heeft u een vraag?

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies voorkomen. P. Hoenderop BV wijst er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van deze website of aan fouten en omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P. Hoenderop BV.